<strong>北京中思远信息科学研究院</strong>

 
                         校园智慧一卡通系统是智慧校园建设的重要部份,
 
                         通过一张校园卡可以取代原有的学生证、工作证、借书证、医疗证、出入证等多种证件。
 
                         本系统可实现银行与校园之前的资金划转对接,也可以解决不同校区之间的一卡通兼容问题。
 
北京中思远信息科学研究院版权所有 ICP备案08552225号 ©2014-