<strong>北京中思远信息科学研究院</strong>

教务管理信息化解决方案

发布日期:2018-06-04 11:53 |  点击:
 
       ①:研究院代表驻校调硏校方使用需求。
 
       ②:根据使用需求,提出业务优化方案,撰写需求分析报告。
 
       ③:与校方确认需求分析报告,确认实现需求的技术方案。
 
       ④:技术开发与测试、安装。
 
       ⑤:系统正式投入应用,日常维护与数据处理。 
北京中思远信息科学研究院版权所有 ICP备案08552225号 ©2014-